Bio2Boost

​Formål

Formålet med projektet er at udvikle og frembringe et naturligt, robust, effektivt og hygiejnisk drikkevandsbio-filter starterprodukt, som er testet og klart til produktion og salg i det danske og efterfølgende internationale drikkevandsmarked.

Målet er, at opstartstiden for biofiltre skal reduceres fra typisk 2 – 3 måneder til 2 – 4 uger ved tilsætning af startermateriale svarende til et volumen på under 2 % af det samlede filtermateriale.

Kort om projektet

Projektejer: KLAR Forsyning​

Projektleder: Esben Sejer Boetius​

Mail: EBO@klarforsyning.dk tlf.: 2492 8862

Projektpartnere:

​HOFOR: Jens Aamand

GEUS: Sarah B. Christensen og Ann-Katrin Pedersen

Krüger: Peter Borch Nielsen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato: 30. juni 2018

​Uddelingsbeløb: 1.483.808 kr.

Projektbeskrivelse

Projektet udvikler naturlige biologiske starterkulturer til drikkevandsfiltre, som sikrer en stabil, effektiv, hurtig og repetérbar opstart af omsætningen af ammonium, nitrit og mangan i nye biofiltre.

Projektet indebærer opformering og videreudvikling af højeffektive starterkulturer i laboratoriet, pilotforsøg på vandværk og et fuldskalaforsøg ved opstart af det nye vandværk i Køge. Undervejs er der løbende dialog med myndighederne vedr. tilladelse for tilsætning af starter-kulturer i vandværket.​

Projektets output

Projektet vil frembringe et naturligt mikrobiologisk starter-produkt til drikkevandsbiofiltre, der effektiviserer forsyninger-nes drift og økonomi, samt forbedrer drikkevands- og forsyningssikkerheden.

Under projektet vil myndighederne blive løbende inddraget for at sikre et brugbart produkt, der kan godkendes i drikkevands-produktionen. Projektet vil udvikle et slutprodukt, som er dokumenteret, salgsklart og myndighedsgodkendt, og som kan leveres i Danmark og internationalt.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening