Geofysik i filtre

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, udvikle og dokumentere et geofysisk værktøj, som nemt og hurtigt kan installeres på vandværker med, i første omgang, åbne sandfiltre, og som hurtigt kan give vandværkerne information om, hvorvidt deres returskylleprocesser er optimale eller kan forbedres. Både i forhold til besparelser i mængden af vand, der bruges, dels i forhold til oprensningseffekten på deres returskyl og i forhold til drikkevandskvaliteten jf. de to ovenstående.

Kort om projektet

Projektejer: Lemvig Vand og Spildevand

Projektleder: Flemming Andersen

Mail: flan@lvs-as.dk 

Tlf.: 2724 2024

Projektpartnere:

  • VIA University College: Theis Raaschau Andersen
  • Aarhus Universitet, Institut for Geoscience: Esben Auken
  • NIRAS: Michael Hansen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato: 30. april 2019

Uddelingsbeløb: 1.034.980 kr.

Projektbeskrivelse

Projektet arbejder med at optimere returskylleprocessen på åbne sandfiltre og udføres på Engbjerg vandværk, Lemvig Vand og Spildevand.

I nærværende projekt vil der blive udviklet en geofysisk målemetode, baseret på den velkendte DC/IP metode, samt tilhørende udstyr til at udføre kontinuerte målinger i de åbne filtre. Disse målinger er følsomme over for coatingen på overfladen af sandkornene.​

Projektet indebærer følgende:

  1. Udvikling af det geofysiske udstyr
  2. Test af det geofysiske udstyr
  3. Afprøvning af det geofysiske udstyr i fuldskala

Projektets output:

Projektets primære output er udviklingen af et operationelt geofysisk udstyr, som kan bruges i vid udstrækning i hele vandbranchen. Af andre outputs vil der opstilles en bedst praksis procedure til brug af metoden samt dokumentation for effekten af denne.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening