Geofysik i filtre - 3D kortlægning af filterkage (3D-FIL)

Projektet omhandler måling og monitering af udfældninger i filtermedier på vandværker ved hjælp af geofysik i filtre. Formålene med projektet er at udvikle et geoelektrisk udstyr til måling og monitering af udfældninger i filtermedier på vandværker, at teste det udviklede geoelektriske udstyr mht. funktionalitet, sensitivitet og praktisk anvendelse og at afprøve det geoelektriske system i fuldskala.

Læs rapport.

Projektet er udført som et samarbejde mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S, Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi & Miljø fra VIA University College, NIRAS, og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.​

Download slutrapport

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening