Satellitdata til stratetegisk ledningsnet overvågning (SASLO)

Projektet har demonstreret, hvordan satellitdata om lokale terrænbevægelser kan indarbejdes i en hydraulisk modellering af et ledningsnetværk.

Læs rapport.

​Rapporten er udarbejdet af Lemvig Vand og Spildevand A/S i samarbejde med Rambøll og VIA University College center for forskning og udvikling i byggeri, energi, vand og klima.

Download slutrapport

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening