SEKOVA - Selskabet kommunikerer vand

SEKOVA-projekt stiller skarpt på vandselskabernes kommunikation med kunderne set både fra vandselskabernes og kundernes perspektiv.​

Læs rapport.

Download slutrapport 

Download projektrapport

​Projektets hovedkonklusioner er:

  • Både selskabsanalysen og kundeanalysen peger på en SMS-løsning.
  • SMS foreslås som omdrejningspunkt for kommunikation og skal understøtte andre former for kommunikation, herunder telefon, vejmøder, åben skurvogn, workshops mv.
  • Projektgruppen mener ikke, at SMS skal erstatte al kommunikation, hvorfor f.eks. fysisk tilstedeværelse fortsat er en væsentlig kommunikationskanal for vandselskaberne.
  • Projektgruppen har udarbejdet en funktionsbeskrivelse af, hvordan en SMS-løsning kan se ud.
  • Det anbefales, at DANVA undersøger, hvordan vandselskaberne bedre rekrutterer kunder til at tilmelde sig en løsning.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening