Ændringer undervejs

Alle væsentlige ændringer i projektet skal godkendes skriftligt af VUDP-foreningen.​

Forsinkes projektet, eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse i forhold til projektbeskrivelsen, skal VUDP-foreningen straks underrettes herom. Tilsvarende skal VUDP-foreningen orienteres om ændringer i projektdeltagernes forhold, herunder projektdeltagernes økonomiske forhold, ejerskab, ledelse og samarbejdsrelationer, i det omfang dette kan få indflydelse på projektets gennemførelse. Den for projektet udpegede projektleder skal fremkomme med forslag til håndtering af den opståede forsinkelse, henholdsvis ændrede forudsætninger, med henblik på VUDP-foreningens accept heraf. Såfremt forslaget ikke kan accepteres af VUDP-foreningen, kan der ske reduktion eller bortfald af det tilsagte støttebeløb, jf. uddelingsvilkårene pkt. 11.

Hvis der sker væsentlige ændringer i budgettet, skal der udarbejdes et nyt budget, som skal godkendes. En væsentlig budgetændring anses som omdisponering mellem tilskudsmidler mellem projektdeltagere samt hvis en omdisponering overstiger10% af den enkelte budgetpost.

Hvis de væsentlige ændringer i et projekt ikke kan godkendes, kan der ske reduktion eller bortfald af tilskudsmidler.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545