Projekter

Her finder du en oversigt over de projekter, som modtager støtte fra VUDP-foreningen.​

Du kan læse mere om de projekter, som er oprettet i den tidligere VUDP-ordning (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) her.

​​Bæredygtig svovlbrintebekæmpelse 

Projektet har til formål at udvikle og en ny teknologi til reduktion af svovlbrinterelaterede problemer.

​​PFAS-strømme i danske renseanlæg

Køreklar metode til at bestemme massebalancen og fordelingen af PFAS i et renseanlæg,

​​N2O kontrol

Projektet muliggør, at danske renseanlæg kan opnå reduktion af lattergasemission ved styring.

​​ReLeVand StyRing

Favrskov Forsyning, Mosbaek, AAU og WSP har netop startet VUDP-projekt ReLeVand StyRing.

Bundfældning og udledning af returskyllevand

Returskyllevand behandles ofte ved bundfældning inden det klarede vand udledes til recipient

​​Automatiseret udskiftning af vandrør

VandCenter Syd, HOFOR, Aarhus Vand og RobSub vil udvikle en automatiseret løsning til udskiftning af drikkevandsrør.

​​Afsmitning af miljøfremmede stoffer

Afsmitning af miljøfremmede stoffer fra aktiv kul og ionbyttermaterialer samt rensning for +50 PFAS stoffer.

Test af teknologier til rensning af PFAS fra hotspots

PFAS er et nyt samfundsproblem, som også er repræsenteret i spildevand.

Flydeøer

Rensning, biodiversitet og rekreative værdier i våde regnvandsbassiner med flydeøer.

​CIRCULAR-PIPES

Dokumentation af afløbsrør med genanvendt plast og nordisk certificeringssigte.

Kemikaliefri oxidationsteknologi

Kemikaliefri Vakuum-UV oxidationsteknologi til fjernelse af pesticidrester i drikkevand

​Ternært Vand

Interaktion mellem afløbssystem og terrænnært vand fra oven, neden og siden.

​Aktiv biokul

​Fremstilling af aktiv biokul fra spildevandsslam og plantemateriale.

​​ReGEN

On-site regenerering af pesticid-mættede aktive kulfiltre ved danske vandværker.

​​Soft Sensor

Udvikling af soft sensorer til at optimere operationer på små, ubemandede spildevandsanlæg.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545