Statusrapportering

​I forbindelse med tilsagn afleverer projektleder en tidsplan, hvor det er angivet hvornår projektet ønsker at indsende en afrapportering for projektets faglige og økonomiske fremdrift. ​

Afrapportering skal indeholde: ​

  • Statusrapport der redegør for projektets stade, eventuelle ændringer i projektet, afholdte udgifter og forklaring til evt. afvigelser fra budgettet i den pågældende periode. ​

  • Regnskab for perioden. Her udfyldes budget- og regnskabsskabelon fra ansøgningen under den periode der afrapporteres for. Regnskabet skal sendes som Excel-fil. 

Er det fremsendte materiale ikke tilstrækkeligt, kan VUDP-foreningen til enhver tid anmode den projektansvarlige om yderligere information om såvel faglig som økonomisk dokumentation, enten i form af fakturaer, dokumentation for timer eller i form af en revisorpåtegnet opgørelse af projektets omkostninger på det pågældende tidspunkt.​

Når afrapportering er godkendt, kan projektleder fremsende en faktura (uden moms). ​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545