Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

På VUDP-foreningens generalforsamling d. 24. maj 2022 skal der gennemføres valg af ét enkelt bestyrelsesmedlem samt tre bestyrelsessuppleanter.​

colourbox21184051


Valget gennemføres i henhold til VUDP-foreningens vedtægter. Du kan finde vedtægterne her.

Vedtægterne beskriver forhold vedrørende anmeldelse af kandidatur og selve valghandlingen samt organisering af VUDP-foreningens bestyrelse.

VUDP-foreningens bestyrelse skal i henhold til vedtægterne bestå af 5 medlemmer inkl. formanden. Valgbare til bestyrelsen er personer, der er ansat i et medlem eller er bestyrelsesmedlem i et medlem.

Hvert medlem har ret til at indstille én kandidat til bestyrelsen. Kandidater skal skriftligt indmeldes til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Hvert medlem kan kun have én repræsentant i bestyrelsen

.

Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsesvalget

Du kan anmelde kandidatur til bestyrelsesvalget ved at udfylde anmeldelsesblanketten. Den kan downloades her. Den udfyldte anmeldelsesblanket indsendes til vudp@vudp.dk senest d. 3. maj.

En kandidatliste udsendes til medlemmerne sammen med stemmesedler d. 4. maj.

I ønskes et godt valg!​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545