​Automatiseret udskiftning af vandrør

VandCenter Syd, HOFOR og Aarhus Vand vil sammen med RobSub udvikle en automatiseret løsning til udskiftning og reparation af drikkevandsrør.

​I Danmark har vi 45000 km drikkevandsrør, og der graves årligt 18000 renoveringsudgravninger hos de tre forsyningsselskaber. I forbindelse med disse udgravninger køres der omkring 140.000 kubikmeter jord til deponi. Ved automatisering af processen vil udgravningsstørrelsen kunne minimeres og ressourceforbruget reduceres gennem hele livscyklussen. Derudover vil de sikkerhedsrisici og flaskehalse i renoveringsprocessen blive færre og Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) vil lettere kunne overholdes samtidig med at proceduren også bliver dokumenterbar. Introduktionen af robotteknologi i vandforsyningsbranchen er banebrydende og overordnet vil teknologien og VUDP projektet være med til at fremme effektiviteten, sikkerheden og bæredygtigheden i vandforsyningsbranchen.

Automatiseringsløsningen er en robot, der arbejder i udgravningen, mens de smede der på nuværende tidspunkt laver installationerne bringes op på terræn. På den måde kan udgravningerne minimeres. Ved afslutningen af VUDP projektet testes RobSub’s prototype i realmiljø hos VandCenter Syd for at validere systemets funktioner og potentiale i at automatisere rørreparationer og udskiftninger.

Kort om projektet

Projektejer: VandCenter Syd

Projektleder: Henrik Markussen
Kontakt: hum@vandcenter.dk

Projektpartnere:

  • HOFOR
  • Aarhus Vand
  • RobSub

Startdato: 15. juni 2023

Slutdato: 15. juni 2024
Uddelingsbeløb: 847.428 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545