Bæredygtig svovlbrintebekæmpelse i tryksatte afløbssystemer

Projektet har til formål at udvikle og demonstrere en ny teknologi til reduktion af svovlbrinterelaterede problemer ved pumpning af spildevand

Baggrunden for projektet er, at mange spildevandsselskaber i stigende grad oplever problemer relateret til svovlbrinte. Problemerne omfatter i særlig grad lugt fra afløbssystemet og korrosion af afløbsledninger og bygværker udført i beton. Det forventes, at problemets omfang vil vokse i fremtiden, bl.a. som følge af øget centralisering af spildevandsrensningen.
Teknologien er baseret på biologiske processer, hvor en biofilm af særlige svovlbakterier omdanner den opløste svovlbrinte i spildevandet til uskadeligt sulfat under et forbrug af ilt. I modsætning til traditionelle bekæmpelsesløsninger, så anvendes der ikke kemidosering i processen. Teknologien implementeres nedstrøms i systemet, hvilket betyder, at processerne kan styres efter målte svovlbrinteniveauer. I dag foretages kemidosering normalt før svovlbrinten er dannet og dette sker derfor på baggrund af lokale erfaringsværdier, hvilket ofte resulterer i overdosering af kemi.


Der indgår en stor grad af eksperimentelt arbejde i projektet. Dette har til formål at generere den nødvendige viden, som er en forudsætning for at kunne implementere teknologien i fuld skala. Først undersøges processerne i laboratorieskala forsøg, som bl.a. har til formål at bestemme det optimale design. Efterfølgende testes teknologien i kontinuert drift i både i lille og stor pilotskala.
Projektets output

I projektet demonstreres en ny metode til håndtering af svovlbrinte i afløbssystemer, som gør op med traditionelle løsninger baseret på dosering af kemi. Dette sikrer både et forbedret klimaaftryk for svovlbrintebekæmpelse samt et forbedret arbejdsmiljø. Projektets eksperimentelle undersøgelser vil tilvejebringe den nødvendige viden for at implementere teknologien i fuld skala.​

Kort om projektet

Projektejer: Aalborg kloak

Projektleder: Ole Nicolajsen

Kontakt: ole-nicolajsen@aalborgforsyning.dk


Projektpartnere:

  • Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø.

Startdato: 1. september 2023

Slutdato: 28. februar 2025

Uddelingsbeløb: 225.957 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545