Flydeøer

​Rensning, biodiversitet og rekreative værdier i våde regnvandsbassiner med flydeøer

Projektet Flydeøer handler om at undersøge og dokumentere flydende planteøers evne til at fjerne opløste stoffer fra våde regnvandsbassiner. Hypotesen er, at planterne og en veludviklet biofilm i øernes vækst-kokosmåtte optager opløste næringsstoffer og binder organiske forbindelser og metaller fra vandet samtidig med, at flydeøen ikke optager et nævneværdigt volumen i bassinet.

For at kunne dokumentere dette, er der lavet en forsøgsopstilling på Syddansk Universitet i Odense, hvor det er muligt at indsamle data under kontrollerede forhold. Forsøgsopstillingen bestående af 4 palletanke, som hver især simulerer et regnvandsbassin. Ved at opstille forsøget med palletanke, frem for at måle i et rigtigt regnvandsbassin, er det muligt at måle på det regnvand, der løber ind i palletanken og sammenligne med det vand, der løber ud.

I projektet måles for: total fosfor (TP), totalt kvælstof (TN), opløst organisk kulstof (DOC), nitrit (NO2), nitrat (NO3), suspenderet stof (SS), kulstof (C), zink (Zn), kobber (Cu), bly (Pb), cadmium (Cd), jern (Fe), calcium (Ca), aluminium (Al), natrium (Na) og klor (Cl). Der måles både i vandet, planterne, den vækstmåtte planterne gror i samt, den biofilm som måtte opstå i tankene.

Formålet er at undersøge hvorvidt den formodede rensningseffektivitet kan påvirke dimensioneringskrav til anlæg af nye bassiner, samt hvorvidt rensningen kan forlænge tiden mellem oprensninger samt forureningskategorien af det oprensede sediment og endeligt driftsomkostninger i forbindelse med vedligeholdelse. Projektets output er en vejledning til design med de bedst egnede planter og et datablad der beskriver flydeøernes potentielle performance og anvendelsesmuligheder.​

Kort om projektet​

Projektejer: VandCenter Syd

Projektleder: Annette Brink-Kjær

Kontakt: abk@vandcenter.dk

Projektpartnere:

  • ​ECO Island
  • ​Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet

Startdato: 1. august 2022

Slutdato: 31. marts 2023

Uddelingsbeløb: 737.184 kr.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545