Kemikaliefri oxidationsteknologi

Kemikaliefri Vakuum-UV oxidationsteknologi til fjernelse af pesticidrester i drikkevand

De seneste år er der fundet flere og flere pesticidrester i det danske drikkevand, og som følge heraf er mange forsyningsselskaber blevet tvunget til at lukke boringer og identificere nye indvindingssteder for at sikre fremtidig forsyning af rent drikkevand. Det tager imidlertid mange år at etablere nye indvindingsområder og med de udbredte pesticidforureninger, er der ingen garanti for, at vandet på de nye indvindingsområder forbliver rent. Der er derfor opstået et behov for at undersøge bæredygtige renseteknologier til at håndtere pesticidforureningen så forsyningssikkerheden kan sikres.

Ideen bag dette projekt er derfor at udvikle, teste og vurdere en innovativ kemikaliefri Vakuum-UV baseret avanceret oxidationsteknologi (AOP) til nedbrydning af pesticidrester i drikkevand. Teknologien har et stort potentiale for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra forsyningsselskaberne på bæredygtige og effektive løsninger til central såvel som decentral rensning af drikkevand for pesticider. Teknologien vil kunne forlænge eksisterende boringers levetid og sikre forsyning af sundt og rent drikkevand. Sammenlignet med andre oxidationsbaserede teknologier vil Vakuum-UV-teknologien undgå brugen af kemikalier og udgøre et mere simpelt alternativ der nemt lader sig integrere og skalere til den traditionelle vandbehandling på vandværker. Den simple drift og integration medfører også at Vakuum-UV-teknologien vil kunne tilpasses til vandværker af stort set alle størrelser og dermed vil løsningen være attraktiv for den danske vandforsyningssektor bredt set.

Outputtet fra projektet vil være en mobil test-trailer indeholdende en prototype af en Vakuum-UV-reaktor dimensioneret til en kapacitet på op til 4 m³/h. Der vil desuden leveres ny viden om teknologiens evne til at fjerne pesticider i drikkevand med forskellig matrix sammensætning samt om teknologiens samlede bæredygtighed i forhold til alternative teknologier og denne viden vil blive beskrevet i en afsluttende rapport.

Kort om projektet

Projektejer: HOFOR

Projektleder: Liselotte Clausen

Kontakt: licl@hofor.dk

Projektpartnere:

  • ​Novafos
  • ​Ultraaqua A/S
  • DTU Sustain​

Startdato: 1. november 2022

Slutdato: 30. april 2024

Uddelingsbeløb: 1.495.169 kr.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545