​PFAS-strømme i danske renseanlæg

Tekniske styringstiltag til fordeling mellem slam og vand

​De senere år, har der været et stigende fokus på miljøfremmede stoffer, og mange forsyninger har investeret både tid og penge ift. fx fremtidig håndtering af PFAS-forurenet slam. Den store bevågenhed (politisk/mediemæssigt) på PFAS og en snarlig vedtagelse af et byspildevandsdirektiv forventes at påvirke håndteringen af det rensede spildevand, som ledes til recipient.

For nuværende er det uvist, hvordan PFAS fordeler sig i renseanlægget, herunder hvor stor en andel af PFAS der ender i fedt, slam og i det vand, som ledes til recipient. Projektet vil generere den nødvendige viden, ift. hvordan PFAS fordeler sig, og hvordan proces, drift og valg af fældningskemi indvirker på fordelingen. Hypotesen er, at fordelingen af PFAS mellem rejektvand og slam påvirkes af den anvendte fældningskemi (flokkulant/koagulant). Sammen med Dankalk, skal dette testes både i laboratoriet med Teknologisk Instituts særlige MCT higgins opstilling, og i pilotskala på Hanstholm Renseanlæg med hovedansøger Thisted Vand Service.


Projektets output er en køreklar metode til at bestemme massebalancen og fordelingen af PFAS i et renseanlæg, samt anbefalinger til hvordan fældningskemi kan styre fordelingen af PFAS i slam og udløb. Denne viden vil være essentiel for, på et oplyst grundlag, at initiere fremtidige behandlingstiltag på de enkelte renseanlæg. Herigennem kan det sikres, at der foretages bæredygtige investeringer, hvilket vil imødegå de økonomiske og miljømæssige belastninger, der er forbundet med etablering og drift.

Kort om projektet

Projektejer: Thy Forsyning A/S
Projektleder: Anne-Lise Trøst Frisch Funding

Kontakt: atff@teknologisk.dk


Projektpartnere:

  • Teknologisk Institut (administrerende projektleder),
  • Dankalk
  • Energi Viborg vand
  • Fors
  • Horsens Vand

Startdato: 15. august 2023
Slutdato: 14. august 2024
Uddelingsbeløb: 908.900 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545