​ReLeVand StyRing

Regulerbar Lavenergi Vandbremse – Stof, Temperatur og Hydraulik Regulering

​Favrskov Forsyning, Mosbaek, AAU og WSP har netop startet VUDP-projekt ReLeVand StyRing (Regulerbar Lavenergi Vandbremse – Stof, Temperatur og Hydraulik Regulering). Projektet udvikler styringsstrategier for regnvandsudledning til at forbedre vandkvaliteten, så både den hydrauliske påvirkning samt temperaturpåvirkning minimeres og stoffjernelsen maksimeres. Projektet bygger videre på et netop afsluttet projekt ReLeVand, som fokuserede på hydraulisk optimering af regnvandsbassiner med udgangspunkt i vandløbenes varierende kapacitet. Dette projekt viste, at det gennem aktiv styring af udledningen var muligt at udnytte magasineringsvolumen 30 % bedre end eksisterende vandbremser, og derfor ser vi et stort potentiale i at optimere bassinanvendelsen på andre parametre.

I ReLeVand-StyRing vil vi arbejde med at implementere en variabel bassinopholdstid i bassinet for at opnå den mest optimale rensning. Netop rensning og påvirkning af god kemisk tilstand samt god økologisk kvalitet er blevet meget aktuel med en nyere afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har gjort, at der er kommet markant større fokus på overholdelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer, således der fremover tages udgangspunkt i BEK796 fremfor anvendelse af BAT. For at opnå disse kvalitetskrav, mangler vi værktøjer til at forbedre rensningen i regnvandsbassiner – specielt løsninger som ikke går på kompromis med bassinets hydrauliske funktion. ReLeVand-StyRing vil desuden sikre bedre udnyttelse af eksisterende regnvandsbassiner til stoffjernelse og dermed effektivisering i regnvandshåndtering.
Leverancen fra projektet bliver en opdateret prototype af den patenterede ReLeVand-bremse, med en tilpasset styring ift. såvel de hydrauliske parametre, som temperatur og stofmæssige parametre. I forbindelse hermed leveres også et styrings-setup, samt et anbefalet måle-setup, som muliggør styring efter den hydrauliske og miljømæssige kapacitet i det vandområde regnvandet udledes i.

Kort om projektet

Projektejer: Favrskov Forsyning

Projektleder: Peter Dyhre

Kontakt: pdy@favrskovforsyning.dk


Projektpartnere:

  • WSP Danmark

  • Aalborg Universitet, Build

  • Mosbaek A/S

Startdato: 1. august 2023

Slutdato: 1. august 2025

Uddelingsbeløb: 960.062 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545