Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i perioden mellem d. 15. maj og 15. juni.

Generalforsamling 2023 ​

I 2023 afholdes generalforsamlingen d. 22. maj kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes online via Teams.

Foreningens medlemmer indkaldes via mail med mindst 1 måneds varsel. 

Dagsorden og frister

1.​Valg af dirigent

2.​Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.

3.​Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.​Evt. indkomne forslag

5.​Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

6.​Valg af to medlemmer til vurderingspanelet samt suppleanter for en 4-årig periode

7.​Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.​Eventuelt.

Foreningen gør opmærksom på vigtige kommende datoer/frister i forbindelse med generalforsamlingen:

  • 5. april – Frist for at indsende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • 1. maj - Frist for anmeldelse af kandidater til personvalg. Download anmeldelses blanketten her.
  • 2. maj - Liste over anmeldte kandidater offentliggøres.
  • 08. maj – materiale til brug for generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.
  • 15. maj - Frist for stemmeafgivning.

Stemmeblanketten udsendes d. 08. maj sammen med det resterende materiale.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening