​Aktiv biokul

​Fremstilling af aktiv biokul fra spildevandsslam og plantemateriale.

​Projektets ide er at fremstille aktiv biokul fra spildevandsslam og undersøge anvendeligheden af det aktive kul til rensning af spildevand for MFS såsom lægemidler og perfluoraklylforbindelser (PFAS).

Miljøfarlige stoffer (MFS) i vand bliver fundet mange steder. Et kendt eksempel er PFOS-sagen fra Korsør.
Mange forsyninger afprøver nyeste BAT-teknologier (best available techonology for at fjerne MFS fra deres drikkevand og spildevand. En af disse BAT-teknologier til rensning for miljøfarlige stoffer er Ganulært Aktiv Carbon (GAC).

GAC er nødvendig ved rensning af spildevand for MFS. GAC-filtrering bruger konventionel aktiv kul til rensning. Men kan man bruge en cirkulær metode til fjernelse af miljøfarlige stoffer fra spildevand?

Aktiv biokul fremstilles ved at aktiverer biokul til aktiv biokul med et tilskud af plantemateriale.
Biokul er pyrolyseret spildevandsslam, som i dag fremstilles til brug i jordforbedringsprodukter eller til direkte udbringning på landbrugsjord.

Det undersøges om aktivt kul fra spildevandsslam anvendes som supplement eller erstatning for konventionelt aktivt kul ved GAC-filtrering af spildevand. Det aktive biokul laves på forskellige ratio af spildevandsslam og plantemateriale.

Formålet er at finde det optimale forhold mellem plantemateriale og spildevand, der giver et aktivt kul med tilstrækkelig effektiv rensning. Ud fra et cirkulært synspunkt ønskes brugen af plantemateriale begrænset.

Projektets output bliver en vurdering af renseeffektiviteten for 70 miljøfarlige stoffer (MFS) som 22 stk. PFAS og lægemidler i spildevand ved GAC-filtrering med aktiv biokul.

På sigt kan dette gøres yderligere cirkulært ved på ny, at pyrolysere og reaktivere MFS mættet aktiv biokul.  

Kort om projektet

Projektejer: Odsherred Forsyning Service A/S

Projektleder: Sara Letholm Skaarup

Kontakt: sls@odsherredforsyning.dk

Projektpartnere:

  • Hillerød Spildevand A/S
  • Aquagreen ApS
  • Aarhus Universitet
  • Aarhus Vand
  • VandCenter Syd

Startdato: 1. november 2022

Slutdato: 31. marts 2024

Uddelingsbeløb: 1.547.700 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545