Test af teknologier til rensning af PFAS fra hotspots

- Odense Nord ​Miljøcenter

PFAS er et nyt samfundsproblem, som også er repræsenteret i spildevand, hvor der findes alt for høje koncentrationer. De nuværende teknologiske muligheder er begrænsede og omkostningstunge og derfor bør rensning ikke ske på forsyningernes renseanlæg men derimod ved kilderne. En af de store kilder til PFAS i spildevand er perkolat fra deponier, som ledes til forsyningernes renseanlæg.


VandCenter Syd ønsker, sammen med Odense Renovation og Rambøll, at undersøge mulighederne for PFAS-rensning af perkolat fra Odense Nord Miljøcenter samt Stige Ø, og dermed nedbringe PFAS-koncentrationen i spildevandet fra Odense Nordvest Renseanlæg (ONR), som modtager og behandler perkolaterne.
Der vil blive udarbejdet en rapport som samler viden om massebalance og 3 teknologiers renseevne samt pilotforsøg. Endvidere vil rapporten indeholde en bæredygtighedsvurdering af teknologierne, drifts- og anlægsøkonomi for et fuldskala PFAS-renseanlæg ved ONR, og en vurdering af PFAS-reduktionspotentialet i perkolat fra ONR samt udløbsspildevand til Odense Fjord fra ONR.

Kort om projektet

Projektejer: VandCenter Syd

Projektleder: Anita Rye Ottosen

Kontakt: ARO@ramboll.dk

Projektpartnere:

  • Odense Renovation
  • Rambøll Danmark
  • Vandrensning.com
  • Envytech Solutions AB
  • Enspired Solutions

Startdato: 1. maj 2023

Slutdato: 30. maj 2024
Uddelingsbeløb: 779.250 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545