ReGEN

On-site regenerering af pesticid-mættede aktive kulfiltre ved danske vandværker.

​Den stigende forekomst af pesticidrester i grundvandsboringer truer den fremtidige drikkevandsproduktion. Forurening med N,N-dimethylsulfamid (DMS) er konstateret i næsten hver tredje vandforsyningsboring (GEUS 2021). Dette øger behovet for videregående vandbehandling, især hos vandværker uden mulighed for etablering af nye rene indvindingspladser.

Den store udfordring med DMS er, at stoffet ekstremt hurtigt mætter filtre med aktivt kul. Dette kræver flere årlige udskiftninger af kullet, mange flere end hvis kullet skulle fjerne fx DPC eller MCPP pesticidrester fra vandet. De hyppige udskiftninger betyder en ekstra omkostning i millionklassen til vandværkerne. Desuden påvirker de hyppige udskiftninger af DMS-mættede aktive kul vandværkernes drift negativt. da filtrene (proceslinje) skal tages ud af drift i længere perioder (uger/måneder) da regenerering af kullet foregår på særlige anlæg i udlandet,

Derfor vælger de fleste vandforsyninger at benytte sig af nyt aktivt kul ved udskiftning, og ikke genbruge det DMS-mættede kul, hvilket ligeledes har miljømæssige konsekvenser.

Formålet med ReGen-projektet er at udvikle en ny teknologi til On-site regenerering af DMS-mættede kul lokalt på vandværker. ReGen teknologien vil forlænge aktivt kuls levetid, øge forsyningssikkerheden ved mindre afbrydelser af proceslinjer, samt reducere omkostninger til regenerering. Den færdigudviklede teknologi vil både have form af specielle nye ReGen trykfiltre, samt mobile anlæg som vil kunne servicere de eksisterede kul filtre på vandværker.

Regenerering med ReGEN-teknologien forventes at tage 1-2 døgn, hvor kullets DMS-adsorptionskapacitet- og levetid vil genopbygges op til 75% efter første regenerering, og op til 50% efter den fjerde regenerering. Det vil betyde at kullets levetid forlænges fra 3 måneder op til et år. Regenerering af kul on-site vil ikke alene reducere vandværkernes udgifter betydeligt, men vil også øge deres grønne profil og bæredygtighed (FN’s verdensmål 6 og 12)

Kort om projektet

Projektejer: Hjørring Vandselskab A/S

Projektleder: Sanin Musovic

Kontakt: smu@teknologisk.dk

Projektpartnere:

  • Frederiksberg Forsyning A/S
  • ​Horsens Vand A/S
  • ​Teknologisk Institut
  • ​VIA University College​

Startdato: 2. januar 2023

Slutdato: 1. september 2024

Uddelingsbeløb: 1.188.500 kr.​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545