Sådan søger du

​VUDP-Foreningen uddeler 10 millioner kr. til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet i 2024.

Ansøgningsprocessen​

Ansøgningen udfyldes via VUDP-foreningens ansøgningsskema. Denne downloades som fil via VUDP-foreningens hjemmeside og uploades efterfølgende sammen med de to udfyldte obligatoriske bilag: Budgetskabelon og samarbejdserklæring. Eventuelle ikke-obligatoriske bilag kan ligeledes medfølge. 

​​Tilsagn om eller afslag på ansøgningen sendes pr. e-mail ultimo april 2024. ​ Indstilles dit projekt til tilsagn, modtager du et tilsagnsbrev og en acceptskrivelse, som skal underskrives og returneres sammen med en detaljeret tidsplan over projektets milepæle til VUDP-foreningen, inden projektet kan opstartes.

Der er lukket for at indsende ansøgning for 2024. Næste ansøgningsrunde for 2025 vil blive offentliggjort ultimo 2024.

Hvordan vurderes ansøgningerne? ​

Alle ansøgninger bedømmes af foreningens faglige vurderingspanel. Se, hvem der er med i det faglige vurderingspanel her.​Først og fremmest vurderes det, om ansøgningen opfylder VUDP-foreningens formål. Dernæst vurderes ansøgningen på baggrund af følgende ansøgningskriterier:

Ansøgningskriterier

​Værdiskabelse ​

(40% vægtning)

​Det vurderes, om projektet skaber værdi for sektoren og bidrager til at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, fx i forhold til miljøet, klimaforandringer og økonomi. Er projektet relevant/aktuelt for flere forsyningsarter? Hvad er projektets effektiviseringspotentiale? Hvordan bidrager projektet til kvalitetsforbedring? Tilfører projektet bedre forsyningssikkerhed?​

Realiserbarhed​

(30% vægtning)​

Det vurderes, om der er en klar plan for projektets implementering, herunder opskalering af projektresultater i vandsektoren f.eks. markeds- og eksportmulighederne. Hvilke risici findes i projektet og er der en realistisk plan for håndtering af disse?​

Projektsamarbejde​

(10% vægtning)​

Det vurderes, om der er den rette sammensætning af relevante partnere og nøglekompetencer, der kan sikre projektets gennemførelse. Herunder om der er en tydelig rolle-/arbejdsfordeling mellem projektets partnere, der sikrer ejerskab til projektet. Skaber projektet en kobling mellem forsyningsselskaber, forskning, leverandører og uddannelser?​

Formidling​

(10% vægtning)​

Det vurderes, om projektets formidlingsaktiviteter sikrer, at projektresultatet bliver tilgængelige og understøtter anvendelse hos relevante målgrupper.​

Projektgennemførelse​

(10% vægtning)​

Det vurderes, om planen for projektgennemførelse er realistisk, og om projektet er opdelt i relevante arbejdspakker/faser med angivelse af milepæle og leverancer.​

​Hvem kan ansøge?​

Det er udelukkende VUDP-foreningens medlemmer, der kan være hovedansøger på et projekt. ​

Et medlem kan indgå i et samarbejde med ikke-medlemmer, som fx forskningsinstitutioner og private institutioner. Foreningen​ lægger stor vægt på, at projektet har et bredt og relevant samarbejde mellem forsyninger, forskningsinstitutioner, leverandører og rådgivere.​​

Det støtter VUDP-foreningen ​

VUDP-foreningens formål er at fremme vandsektorens effektivitet og kvalitet, hvorfor foreningen alene kan uddele midler til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.​

​​

Projekter, der fremmer vandteknologi ved at der udvikles teknologi, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer og viden, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og som medfører konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet, herunder energieffektivitet, anses eksempelvis som projekter, der fremmer vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545