Soft Sensor

Udvikling af soft sensorer til at optimere operationer på små, ubemandede spildevandsanlæg

Fremskridt inden for mekanistiske og datadrevne modelleringsteknikker har hidtil gavnet ressourcestærke spildevandsanlæg på grund af deres overflod af hardware, data og knowhow. Soft sensorer, som er afhængige af matematiske modeller (i stedet for hardware) til at estimere spildevandsparametre, har potentialet til at give et økonomisk alternativ til anlæg med færre ressourcer til at erhverve og vedligeholde hardware, og endda tjene som proxy for parametre, for hvilke online-sensorer endnu ikke er udviklet. I projektet udvikles en soft sensor for "fosfat"-koncentrationer og følgelig kemikaliedoseringskrav, baseret på tilgængelige procesdata (indløbsflow, etc..) og en soft sensor for "slammets alder" baseret på tilgængelige procesdata.

Danmark har mere end 700 renseanlæg over 30 PE, som behandler i alt 7,3 millioner personækvivalenter spildevand hvert år. Selvom de største 30 anlæg tegner sig for 53 % af behandlingen, skal hundredvis af små renseanlæg drives og vedligeholdes for at beskytte det vandmiljø, de udleder spildevandet til. Der er oplagte miljøeffekter idet mange af de små anlæg udleder til overordentlig følsomme recipienter og samtidig er der et økonomisk og effektiviseringsmæssigt aspekt, hvor driften af de små anlæg i mange situationer har en relativ høj pris, hvis det vurderes pr. behandlet m3. På de store renseanlæg har den danske miljøindustri gennem mange år markeret sig internationalt, derfor vil det understøtte vores branche også at vise vejen i forhold til de mindre og helt små anlæg, ikke mindst i lyset af den tiltagende diskussion om centrale behandlingsanlæg fremfor decentrale anlæg. VandCenter Syd arbejder sammen med en agil og nytænkende softwareudvikler (Bionic System Solutions), der bringer stor og alsidig IT-viden ind i projektet og i projektet forenes deres viden med mangeårig procesforståelse fra VandCenter Syd.

Projektet kører i 1 ½ år med opstart august 2022 og afslutning i marts 2024.

Kort om projektet

Projektejer: VandCenter Syd

Projektleder: Per Henrik Nielsen

Kontakt: phn@vandcenter.dk

Projektpartnere:

  • Bionic System Solutions

Startdato: 1. august 2022

Slutdato: 31. marts 2024

Uddelingsbeløb: 545.000 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545