Afslutning af projektet

​Når dit projekt slutter, skal der fremsendes en faglig slutrapport, slutregnskab, revision samt slutfaktura.​

Krav ved afslutning af projekt​

Det samlede projekt, skal været afsluttet inden for den i tilsagnet fastsatte afslutningsdato dog senest tre år fra tilsagnsskrivelsens dato medmindre andet undtagelsesvist aftales. Det gælder både levering af slutrapport, slutregnskab og revision af projektregnskabet.​

Ved afslutning af projektet (dato fremgår af tilsagnsskrivelsen) skal projektlederen fremsende:​

  • Faglig slutrapport. (Brug skabelon)
  • Slutregnskab
  • Revisorerklæring. (Se den revisionsinstruks der er gældende for jeres projekt)

Slutfaktura fremsendes, når det samlede slutregnskab og den faglige slutrapport er godkendt af VUDP-foreningen. ​

Husk at følge uddelingsvilkårene. Pkt. 9 og 10 omhandler krav til slutrapport og regnskab og revision. ​

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545