Generalforsamling d. 24. maj

​Sæt kryds i kalenderen d. 24. maj 2022, hvor VUDP-foreningen inviterer til generalforsamling.

VUDP-foreningens ordinære generalforsamling foregår tirsdag d. 24. maj kl. 10 virtuelt via Teams.

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen afholdes jf. vedtægterne pkt. 10.6.

Deadline for at indsende forslag til generalforsamlingens dagsorden er d. 12. april. Forslag sendes til vudp@vudp.dk

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen udsendes sammen med den officielle indkaldelse som udsendes til medlemmerne d. 22. april.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545