Ansøgningsmateriale

Udfyld ansøgningsformular her

​ANSØGER

Hovedansøger skal være medlem af VUDP-Foreningen. Her angives hovedansøgers virksomhedsoplysninger samt kontaktoplysninger på daglig projektleder/kontaktperson til VUDP-Foreningen og den økonomisk/juridiske ansvarlige.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTPARTNERE

Der lægges stor vægt på, at projekterne indebærer et bredt og relevant samarbejde mellem forsyninger, forskningsinstitutioner, leverandører og rådgivere. Der angives navn på virksomhed, CVR-nr., navn på kontaktperson samt beskrivelse af rolle under projektet.

 
 
 
 
 
 
Projektpartner 2
Projektpartner 3
Hvis der er flere projektpartnere
PROJEKT

Nedenfor angives beskrivelse og nærmere information om projektet.

Projekttitel

Her angives titel på projektet. Det er hensigtsmæssigt, at titlen er beskrivende for projektet

 
Projektbeskrivelse

Beskriv projektets formål/den bærende idé kort og præcist

 
Værdiskabelse/Nyhedsværdi

Beskriv hvordan projektet skaber værdi for vandsektoren. Kom gerne ind på:

• Effektiviseringspotentiale. Hvordan bidrager projektet med forbedringer indenfor f.eks. klima, miljø, forbrugere, økonomi, ressourcegenbrug, energibesparelse/produktion, mindre tidsforbrug i drift og arbejdsgange, optimal udnyttelse af data, ledelsesformer og ledelsessystemer osv.

• Kvalitetsforbedring. Hvordan bidrager projektet til kvalitetsforbedring af f.eks. drikkevand, spildevand, ressourcekvalitet, håndtering af differentieret kvalitet og tilhørende teknologi, kvalitet af processerne - fra strategi over planlægning til drift i forsyningen, upcycling og serviceteknologier, dokumentation af teknologi og procedurer, osv.
• Forsyningssikkerhed. Beskriv hvordan projektet forventes at påvirke forsyningssikkerhed.

• Miljø- og klimaforbedringspotentiale. Beskriv projektets miljø- og klimaforbedringspotentiale f.eks. i udledning til recipienter, emissionsopgørelser, mindre forbrug af kemikalier osv. Ansøger skal forholde sig til, om der skabes afledte effekter ved at løse et problem et sted og om der bidrages til et efterliv på projektet.

 
Nyhedsværdi

Beskriv nyheden og innovationshøjden for projektet inden for området. Beskriv hvordan projektet bidrager med noget nyt på markedet.

 
Leverance fra projekt

Beskriv kort hvad projektets leverance/produkt er. Er det eks. en sensor, software, vejledning, konceptbeskrivelser, viden eller en ny metode etc.?

 
Hovedaktiviteter

Projektets aktiviteter/faser/milepæle beskrives. Det skal fremgå, hvordan projektet tænkes gennemført.

 
Risici for projektgennemførsel

Redegør for de tre største risici for projektets gennemførelse og hvordan de håndteres.

 
Implementering efter projektafslutning

Beskriv hvad der sker efter projektet - hvordan implementeres og skaleres projektresultaterne i vandsektoren, herunder markeds- og eksportmulighederne.

 
Formidling

Beskriv formidlingsaktiviteter under og efter projektets afslutning. Beskriv målgruppen og hvordan I sikrer, at projektresultaterne er tilgængelige/kommer i anvendelse hos målgruppen.

 
Samarbejde

Beskriv samarbejdet (grundlaget for samarbejde, valg af samarbejdspartnere, fordele ved samarbejde, roller og nøglekompetencer i samarbejdet etc.).

 
Tidsplan og budget
 
 
 
 
BILAG

Bilag af typerne Excel og PDF kan uploades. Andre typer filer kan ikke uploades. Upload de obligatoriske bilag og eventuelt yderligere bilag nederst. OBS. Hvis I har flere forskellige ikke-obligatoriske bilag, skal disse samles og uploades som én samlet fil.

Budget – budgetskabelon anvendes
Samarbejdserklæring – skabelon anvendes
Ikke-obligatoriske bilag Tegninger, illustrationer etc.
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening