Bundfældning og udledning af returskyllevand

Returskyllevand behandles ofte ved bundfældning inden det klarede vand udledes til recipient

​De senere år har kommunale myndigheder stillet nye krav til udledning af fx jern, mangan og arsen som forsyningerne ikke kan leve op til med eksisterende anlæg og det er landsdækkende udfordring. Mange løsninger kræver væsentlige anlægsinvesteringer og øgede driftsomkostninger. 

Projektformålet er at skabe det nødvendige kvalitetsgrundlag for implementering af effektive og økonomiske løsninger. Vidensgrundlaget skabes ved udvikling af nyt udstyr, kortlægning og undersøgelser af den eksisterende håndtering af returskyllevand hos 20 vandværker og deraf finde best practice.

Projektet består af følgende delelementer:


AP1: Udvikling af udstyr
Denne arbejdspakke skal udvikle udstyr til at kunne levere måleresultater til at kunne måle på bundfældningen af skyllevand.

AP2: Foreløbige undersøgelser
Der skal indsamles data på projektdeltagernes indretning af eksisterende løsninger. Der skal måles på bundfældningen og dens effektivitet

AP3: Kortlægning
Her indsamles data fra vandværker på tværs af hele landet (opskalering), med særligt fokus på en bred repræsentation af skyllevand med forskellig sammensætning. Målinger skal give en betydelig datamængde for at kunne se på forskellige løsninger og deres effektivitet. Herudover indsamles data om vandværkernes udledningstilladelser og fx brug af fortyndingszoner.

AP4: Udvikling af løsninger
Viden fra de første 3 arbejdspakker sammenskrives til en vejledning, som belyser de styrende parametre og udpeger best practice. Ved at udbrede vejledningen og gøre de indsamlede data og resultater (placeret i Merkur databasen) tilgængelige.

Fremtidsperspektiver
Projektet skal gerne give viden og løsninger om et område, der traditionelt ikke har haft så stor fokus i vandforsyningens design og drift, men udviklingen i miljøkrav gør, at det skal have et øget fokus.

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand
Projektleder: Rasmus Bærentzen
Kontakt: rab@aarhusvand.dk

Projektpartnere:

  • Vestforsyning
  • Dansk Miljørådgivning
  • VIA University College

Startdato: 1. juli 2023
Slutdato: 30. september 2024
Uddelingsbeløb: 997.500 kr.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig informeret.

Vi skriver blandt andet om vores projekter eller ændringer til ansøgningsmaterialet.

Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet​

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg c/o Danva - Dansk Vand- og Spildevandsforening

CVR: ​42473545